Het Haags Milieucentrum is per 27 november jl. gefuseerd met Duurzaam Den Haag. Onder die laatste naam gaan de twee organisaties samen verder.
Meer informatie leest u op duurzaamdenhaag.nl.
U wordt automatisch doorgeleid. Zo niet, klik dan op de link.