Wie wij zijn

Het Haags Milieucentrum is een stichting, met een bestuur en een Raad van Toezicht. Er zijn zes medewerkers in vaste dienst. Vrijwilligers kunnen zich bij ons altijd nuttig maken. Wilt u zich samen met ons inzetten voor een groen en vitaal Den Haag? Neem dan contact op om te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Medewerkers

Heleen Weening

Heleen Weening
Directeur


Sandra Pronk
Directieassistent
sandra.pronk@haagsmilieucentrum.nl
Geert van Poelgeest
Projectcoördinator natuur en water
 geert.vanpoelgeest@haagsmilieucentrum.nl
Lennart van der Linde
Projectcoördinator duurzame stedelijke ontwikkeling
lennart.vanderlinde@haagsmilieucentrum.nl
   
Bob Molenaar
Medewerker communicatie
bob.molenaar@haagsmilieucentrum.nl
Amber van der Lans
Projectmedewerker
amber.vanderlans@haagsmilieucentrum.nl
 

 

Bestuur en Raad van Toezicht

Het Haags Milieucentrum is een stichting. Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter prof. ir. C. A. J. Duijvestein
Secretaris R.P.A. Dekeling
Penningmeester A. (Akbal) Mohamed
Lid K. (Koen) Baart

Het bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht. Deze houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de gang van zaken in het centrum. Alle aangesloten organisaties kunnen in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd zijn (maar niet alle organisaties kiezen hiervoor). De raad vergadert minimaal tweemaal per jaar. Momenteel bestaat de Raad van Toezicht uit:

Dhr. M. Vogelezang (De Windvogel)
Dhr. H. Wardenaar (IVN)
Mevr. M. Blomsma (NIVON)
Dhr. J. van Wensveen (KNNV Den Haag)
Vacature (Stichting Aarde-Werk)
Dhr. J.J. Wolters (Fietsersbond Haagse regio)
Dhr. M. Schram (Rover afd. Den Haag)


Terug